Znalostní báze

Značení a normy

Grafický znak Význam/jak číst
Bez ftalátů

Bez ftalátů – autorská značka společnosti, kterou jsou opatřeny vinylové rukavice

Chraňte před ozonem

Podmínky pro skladování – chraňte před ozonem

Chraňte před slunečním svitem a fluorescenčním zářením

Podmínky pro skladování – chraňte před slunečním svitem a fluorescenčním zářením

Chraňte před vlhkem

Podmínky pro skladování – chraňte před vlhkem

Datum použitelnosti výrobku

Datum použitelnosti výrobku

Datum výroby

Datum výroby

EN 1149-1

EN 1149-1 Rukavice s antistatickými vlastnostmi

EN 374-1 ochranné rukavice proti chemikáliím

EN 374-1 ochranné rukavice proti chemikáliím;
figuruje spolu s tříčíslicovým kódem týkajícím se tří
chemických látek ze seznamu 12 látek definovaných v příloze A normy EN 374-1, u nichž doba proražení činí minimálně 30 minut

EN 374-1 voděodolné rukavice

EN 374-1 voděodolné rukavice;
grafický znak, který se používá, pokud byly rukavice prozkoušeny na odolnosti proti chemikáliím, ale nebyly odolné proti 3 z přílohy A EN 374-1 na úrovni min. 2 (30 min) nebo byly prozkoušeny na jiné látky

EN 388

EN 388- ochranné rukavice chránící proti mechanickým rizikům, kde jednotlivá písmena označují –
a – odolnost proti oděru,
b – odolnost proti prořezání,
c – odolnost proti trhání,
d – odolnost proti propíchnutí;
namísto písmen se uvádí úroveň odolnosti proti oděru, prořezání, trhání, propíchnutí, např. 1 0 1 0

EN ISO 374-2

En 374-2-Ochranné rukavice proti mikroorganismům;
rukavice s AQL ≤1,5

Jednorázový výrobek

Jednorázový výrobek (určený k použití pro jeden zákrok a u jednoho pacienta)

Kvalita / sterilita výrobku není zaručena v případě otevření nebo poškození obalu

Kvalita / sterilita výrobku není zaručena v případě otevření nebo poškození obalu

Latex

Rukavice vyrobené z přírodního kaučukového latexu – mohou vyvolat alergickou reakci včetně anafylaktické reakce

Neopren

Neoprenové rukavice – autorský piktogram společnosti

Nepudrované rukavice

Nepudrované rukavice– autorský piktogram společnosti

Nepudrované rukavice s kosmetickou vrstvou

Nepudrované rukavice s kosmetickou vrstvou – autorský piktogram společnosti

Nepudrované rukavice s vnitřní polymerovou vrstvou

Nepudrované rukavice s vnitřní polymerovou vrstvou – autorský piktogram společnosti

Nesterilní výrobek

Nesterilní výrobek

Nitril

Nitrilové rukavice – autorský piktogram společnosti

Návod k použití

viz návod k použití

Označení autorizovaného evropského zástupce výrobce daného výrobku

Označení autorizovaného evropského zástupce výrobce daného výrobku; uvádí se název a adresa

Polyisopren

Polyisoprenové rukavice – autorský piktogram společnosti

Pudrované rukavice

Rukavice pudrované kukuřičnou moučkou / škrobem – autorský piktogram společnosti

STERILE EO

Nesterilní výrobek, sterilizovaný ethylenoxidem

STERILE R

Nesterilní výrobek, sterilizovaný gama zářením / radiací

Texturovaný povrch

Texturovaný povrch rukavic – autorský piktogram společnosti

Uchovávejte v uvedeném rozmezí teplot

Podmínky pro skladování – uchovávejte v uvedeném rozmezí teplot (5-35 °C)

Vhodné pro styk s potravinami

Vhodné pro styk s potravinami, tj. výrobek nevyvolává změnu vlastností potravinářských výrobků.

Vinyl

Vinylové rukavice – autorský piktogram společnosti

Výrobce

Výrobce – je třeba uvést název a adresu výrobce

Značka informující o schválení prodeje výrobku na území Ukrajiny

Značka informující o schválení prodeje výrobku na území Ukrajiny

Značka shody CE

Značka shody CE

Značka shody CE (kategorie II)

Značka shody pro osobní ochranné prostředky do střední úrovně rizika (kategorie II)

Značka shody CE s číslem notifikované osoby

Značka shody CE s číslem notifikované osoby a její adresou pro osobní ochranné prostředky, kat. III

Značka shody CE s číslem notifikované osoby a její adresou

Značka shody CE s číslem notifikované osoby a její adresou pro osobní ochranné prostředky, kat. III

Značka shody s číslem notifikované osoby pro chirurgické rukavice

Značka shody s číslem notifikované osoby pro chirurgické rukavice

neprovádět resterilizaci

Neprovádět opakovanou resterilizaci výrobku / neprovádět resterilizaci

Č. šarže nebo č. série

Č. šarže / č. série přiřazené výrobcem

  Žádné oblíbené výrobky
Upozornění na podvod

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom vás informovali, že webové stránky https://mercatorgloves.com nejsou spojeny se skupinou Mercator Medical. Tyto stránky považujte za podvod a nezákonné vydávání se za společnost Mercator Medical S.A. nebo skupinu Mercator Medical. Neneseme odpovědnost za žádné nezákonné aktivity nebo nepravdivé informace pocházející z výše uvedených webových stránek ani jiných online a offline kanálů, které se nezákonně vydávají za naši společnost. Jediné oficiální webové stránky naší společnosti jsou na adrese https://mercatormedical.eu

Jako skupina Mercator Medical budeme hlásit příslušným orgánům veškeré podezřelé nebo nezákonné aktivity vyvíjené jakoukoli osobou nebo organizací, která se vydává za naši společnost, a vyhrazujeme si právo podniknout právní kroky proti podvodníkům.

V poslední době dostáváme informace, že se někdo pokouší vydávat se za Mercator Medical S.A. nebo společnost ze skupiny Mercator Medical za účelem podvodného získání zálohy za údajně vlastněné zboží. V této souvislosti vás chceme upozornit, abyste zachovali ostražitost a důkladně prověřovali své obchodní partnery.

Tým Mercator Medical

 

Zavřít
Upozornění na podvod