Politika ochrany soukromí

Politika ochrany soukromí Mercator Medical S.A.

I. Správce osobních údajů

Níže naleznete informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, které jste dobrovolně poskytl(a) společnosti Mercator Medical S.A.

Připomínáme, že od 25. května 2018 platí v celé Evropské unii Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (General Data Protection Regulation – GDPR).

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Mercator Medical S.A. se sídlem v Krakově, ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, Polsko, zapsaná u Okresního soudu Kraków - Śródmieście v Krakově, 11. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku (KRS) pod číslem KRS: 0000036244, REGON (IČO): 350967107, NIP (DIČ): 6771036424.

II. Zásady zpracování osobních údajů.

Oblast zpracování osobních údajů:
Shromážděné osobní údaje jsou zpracovávány na území Evropského hospodářského prostoru („EHP“) a nebudou zasílány do „třetích zemí“, tj. do zemí mimo tuto oblast. Každá operace zasílání osobních údajů se provádí v souladu s platnými zákony.

Poskytování osobních údajů externím subjektům:
Vaše osobní údaje mohou být poskytovány pouze v rámci subjektů, které jsou součástí skupiny Mercator Medical. Znamená to, že nikdy neposkytujeme Vaše údaje, neprodáváme je, ani si je nevyměňujeme s jinými subjekty pro marketingové účely. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty dodavatelům telekomunikačních, hostingových, informatických nebo marketingových služeb pro zasílání nezbytného marketingového obsahu, a to výhradně za účelem udržování průběžné marketingové komunikace mezi námi a Vámi.

Základ pro zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním těchto údajů pro marketingové účely, zejména za účelem informování o novinkách v sortimentu Mercator Medical S.A. Všechny vyjádřené souhlasy můžete samozřejmě kdykoli odvolat.

Aktualizace politiky ochrany soukromí:
Aktuální informace o všech změnách v Politice ochrany soukromí, týkající se například účelu, pro který využíváme Vaše osobní údaje a rozsahu Vašich práv s tím spojených, jsou vždy k dispozici v záložce „Politika ochrany soukromí“.

III. Práva spojená se zpracováním osobních údajů:

Právo nahlížet do osobních údajů
Máte právo kdykoli požadovat informace o tom, které Vaše osobní údaje uchováváme.
Za tímto účelem nás prosím kontaktujte na e-mailu bok@mercatormedical24.eu, a my Vám tyto informace poskytneme ve zvláštní e-mailové zprávě.

Právo na přenositelnost osobních údajů
Pokud na základě Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje automatizovaným způsobem, máte právo obdržet kopii Vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tuto kopii můžeme zaslat Vám nebo na Vaši žádost jinému subjektu. Týká se to samozřejmě výhradně těch osobních údajů, které jste nám dobrovolně poskytl(a).

Právo na opravu osobních údajů
Máte právo na opravu či doplnění poskytnutých osobních údajů.
Pro využití Vašeho práva na změnu, opravu či výmaz osobních údajů nám prosím zašlete Váš přesný požadavek na e-mail: bok@mercatormedical24.eu.

Právo na výmaz osobních údajů
Máte kdykoli právo požadovat vymazání Vašich osobních údajů, které zpracováváme.

Právo na nesouhlas s přímým marketingem
Máte právo požadovat, abychom Vám přestali zasílat materiály přímého marketingu.
Pro využití tohoto práva nám prosím zašlete Váš přesný požadavek na e-mail: bok@mercatormedical24.eu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost u předsedy Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud podle Vašeho názoru zpracováváme Vaše osobní údaje nesprávným způsobem.

Jak můžete využít svých práv?

Záleží nám na bezpečnosti a náležité ochraně Vašich osobních údajů, proto jsme vyčlenili speciální tým, který odpovídá na otázky týkající se výše zmíněných záležitostí. Můžete ho kontaktovat zasláním zprávy na e-mail: bok@mercatormedical24.eu.

IV. Podrobné informace o zásadách zpracování osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje používáme výhradně pro marketingové účely, zejména abychom Vás informovali o novinkách v sortimentu Mercator Medical S.A. Vámi uvedené osobní údaje budeme využívat k tomu, abychom Vám mohli zasílat obchodní informace a marketingové nabídky prostřednictvím e-mailové pošty.

Rozsah zpracování osobních údajů
Zpracováváme výhradně kontaktní údaje, které jste nám poskytl(a), jako je jméno, příjmení a e-mail.

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat tak dlouho, jak dlouho budete mít zájem dostávat od nás marketingový obsah, a dokud svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů neodvoláte.

  Žádné oblíbené výrobky
Upozornění na podvod

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom vás informovali, že webové stránky https://mercatorgloves.com nejsou spojeny se skupinou Mercator Medical. Tyto stránky považujte za podvod a nezákonné vydávání se za společnost Mercator Medical S.A. nebo skupinu Mercator Medical. Neneseme odpovědnost za žádné nezákonné aktivity nebo nepravdivé informace pocházející z výše uvedených webových stránek ani jiných online a offline kanálů, které se nezákonně vydávají za naši společnost. Jediné oficiální webové stránky naší společnosti jsou na adrese https://mercatormedical.eu

Jako skupina Mercator Medical budeme hlásit příslušným orgánům veškeré podezřelé nebo nezákonné aktivity vyvíjené jakoukoli osobou nebo organizací, která se vydává za naši společnost, a vyhrazujeme si právo podniknout právní kroky proti podvodníkům.

V poslední době dostáváme informace, že se někdo pokouší vydávat se za Mercator Medical S.A. nebo společnost ze skupiny Mercator Medical za účelem podvodného získání zálohy za údajně vlastněné zboží. V této souvislosti vás chceme upozornit, abyste zachovali ostražitost a důkladně prověřovali své obchodní partnery.

Tým Mercator Medical

 

Zavřít
Upozornění na podvod