Skupina Mercator Medical

Informace, které obsahuje tento oddíl, shrnují dosavadní historii skupiny Mercator Medical. Zde odpovídáme na otázky, kdo jsme, na jakém trhu působíme, a také představujeme hodnoty, jakými se řídíme v našem podnikání. Uvádíme zde také informace o struktuře skupiny, systému managementu ISO, a také o oceněních a vyznamenáních, která jsme získali v posledních letech.

Kdo jsme

Skupina Mercator Medical je výrobce zdravotnických rukavic a distributor zdravotnických materiálů pro jednorázové použití. Díky bezmála třicetiletým zkušenostem je to identifikovatelná značka v sektoru zdravotnictví založená na polském kapitálu. Jako výrobce prodáváme do téměř 70 zemí na celém světě, jako distributor působíme na trzích v Evropě. Jsme jedním z nejdůležitějších hráčů v Polsku a významným subjektem na mezinárodní scéně, kde vedeme systematickou geografickou expanzi na trzích jednorázových výrobků. V naší nabídce máme zhruba 120 vlastních výrobků a dále výrobky respektovaných mezinárodních značek.

Kdo jsme

Součásti skupiny Mercator Medical

Součásti skupiny Mercator Medical

Skupina Mercator Medical se skládá z mateřské společnosti Mercator Medical S.A. a dceřiných společností. Mateřská společnost koordinuje a dozoruje aktivity jednotlivých dceřiných společností, a je tak centrem, v němž se přijímají rozhodnutí týkající se vytváření a naplňování strategie rozvoje společnosti. Nejdůležitější dceřiné společnosti Mercator Medical S.A. jsou:

 • Mercator Medical (Thailand) Ltd. se sídlem v Thajsku
 • Mercator Medical TOB se sídlem na Ukrajině 
 • Mercator Medical s.r.l. se sídlem v Rumunsku  
 • Mercator Medical s.r.o. se sídlem v České republice 
 • Mercator Medical KFT se sídlem v Maďarsku 
 • Mercator Medical GmbH se sídlem v Německu 
 • Mercator Medical Italia Srl se sídlem v Itálie 

Výrobky Mercator Medical jsou přítomné na všech kontinentech, zejména v Severní Americe, ale také v zemích, kde poptávka po jednorázových ochranných materiálech dynamicky roste spolu se zvyšující se péčí o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Jižní Amerika, Asie, země Blízkého východu).

Evropská část skupiny se soustředí na propagaci a prodej jednorázových zdravotnických výrobků – především rukavic, jednorázových oděvů a krytí operačního pole. Má zorganizovanou distribuci v České a Slovenské republice, dále pak obchodní partnery ve Velké Británii, Bulharsku, Itálii, Srbsku, Gruzii, Litvě, Bělorusku a dalších evropských zemích.

Součásti 1

Asijská část společnosti se soustředí na výrobu a kontejnerový prodej vyšetřovacích rukavic určených pro stomatology, veterináře a další pracovníky ve zdravotnictví, dále pak technických rukavic určených pro ochranu rukou pracovníků v potravinářském, automobilovém a těžkém průmyslu. Mercator Medical (Thailand) Ltd. získává partnery z celého světa.

V globálním měřítku patří mezi zákazníky Mercator Medical zdravotnická zařízení, průmyslové podniky, obchodní řetězce i lékárenské velkoobchody.

Součásti 2

Sídlo vedení Mercator Medical S.A., které je současně koordinátorem aktivit ostatních dceřiných společností, ale také nejdůležitějších podpůrných provozů skupiny, se nachází v Krakově.

Logistické centrum a Oddělení péče o zákazníky Mercator Medical S.A. se nachází ve městě Brześć Kujawski. Prvně jmenované plní funkci záložního skladu pro část dodávek určených pro zahraniční distribuční společnosti a současně zodpovídá za realizaci objednávek polského trhu a zahraničních trhů. Oddělení péče o zákazníky se zabývá profesionální a komplexní péčí o soukromé i firemní zákazníky. V říjnu 2019 společnost Mercator Medical S.A. podepsala smlouvu s Yusen Logistics, díky níž získala nové skladové plochy, a to v novém skladu u kontejnerového terminálu v Gdaňsku.

Součásti 3

Na jakém trhu působíme?

Skupina Mercator Medical sklízí úspěchy na globálním trhu zdravotnických rukavic, kterému dominují asijské firmy, když prodává bezmála v 70 zemích s 2% podílem na globálním trhu.

Na jakém trhu působíme?

Faktory růstu globálního trhu

 • Neexistují přímé náhražky za jednorázové zdravotnické rukavice.
 • Předpokládá se další rozvoj trhu rukavic v návaznosti na růst počtu výkonů, růst povědomí a zpřísňování regulací.
 • Narůstající problém infekčních onemocnění:
  - nárůst počtu případů onemocnění virovou hepatitidou typu B a C, HIV a jiných infekčních nemocí,
  - nárůst počtu případů infekčních nemocí a nákaz v nemocnicích,
  - trend „dvou párů rukavic”.
 • Rozvoj sektoru zdravotnictví:
  - reformy systémů zdravotnictví, stárnoucí společnost a rozvoj moderních technologií;
  - zvyšující se standardy zdravotní péče a zpřísňování regulací;
  - očekávaný nárůst výdajů na zdravotnictví vzhledem ke konvergenci rozvíjejících se trhů i trhů v rozvinutých zemích a rostoucí poptávka po zdravotní péči.

Struktura skupiny

Společnost Mercator Medical S.A. působí mnoho let na evropském trhu zdravotnických prostředků. Na jejím základě vznikla skupina Mercator Medical, jejíž nejdůležitější dceřiné společnosti jsou:

 • Společnosti patřící do Mercator Medical Group působí v těchto zemích:
  • Polsko
  • Česká republika
  • Thajsko
  • Rumunsko
  • Ukrajina
  • Maďarsko
  • Itálie
  • Německo
 • Prodej spadající do distribuce poboček skupiny Mercator
 • Prodej krytý továrnou v Thajsku
Struktura skupiny

Historie skupiny

Historie činnosti skupiny Mercator Medical sahá do roku 1989, kdy Piotr a Wiesław Żyznowští založili Obchodní firmu „Mercator” Żyznowski a spol., veřejná obchodní společnost (Firma Handlowa „Mercator” Żyznowski i Spółka, Spółka Jawna). Následně byla v roce 1993 založena akciová společnost Mercator Med. S.A., z níž se v dalších letech vyčlenily nezávislé společnosti Mercator Papier S.A., Mercator Medical S.A. a Mercator Poligrafia S.A.

Historie skupiny

Mercator Medical S.A. působí na trhu zdravotnických výrobků samostatně od roku 1996. Původně se společnost soustředila výhradně na zdravotnické a ochranné rukavice. V reakci na potřeby zákazníků a jako výsledek neustálého rozvoje se sortiment výrobků rozšířil o obvazy, oděvy pro jednorázové použití a krytí operačního pole.

Spolu s rozvojem portfolia výrobků nastal také rozvoj oblastí působnosti.
V roce 2004 společnost začala rozvíjet přímou distribuci v Maďarsku a na Ukrajině, a od roku 2006 také v Rumunsku, když založila pobočku v Budapešti a dceřiné společnosti v Kyjevě, respektive v Kluži. V roce 2006 se společnost Mercator Medical S.A. rozhodla zakoupit podíly ve společnosti nacházející se v Thajsku, která se zabývala výrobou zdravotnických rukavic. Výsledkem této akvizice byl vznik společnosti Mercator Medical (Thailand) Ltd.

21. listopadu 2013 společnost Mercator Medical S.A. debutovala na hlavním trhu Varšavské burzy cenných papírů.

Rok 2015 se pro naši společnost stal dalším milníkem. V dubnu zahájila společnost Mercator Medical OOO své působení na ruském trhu, což umožnilo dynamizaci přímého prodeje do dalších zemí přes východní hranice. Skupina se také rozrostla o společnost v České republice - Mercator Medical s.r.o. a dceřiná společnost Mercator Medical se sídlem v USA.

V roce 2016 společnost uskutečnila další emisi akcií, které byly nabyty burzovními investory. V roce 2017 byla zprovozněna společnost Mercator Medical v Itálii.

Mercator Medical (Thailand) Ltd. v roce 2017 započala výstavbu nové továrny na nitrilové rukavice v Thajsku, která zahájila svou činnost již v roce 2018. V roce 2019 se skupina rozhodla zprovoznit společnost v Německu.

Dnes jsou výrobky skupiny Mercator Medical přítomné na všech kontinentech. Spolu s distribucí rukavic nakupovaných od externích dodavatelů lze celkový potenciál prodeje skupiny odhadovat asi na 6 mld. rukavic ročně.

Nejvýznamnější události

1996
1999
2003
2005
2006
2007
2008
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 • Na základě iniciativy mimo jiné předsedy představenstva Wiesława Żyznowského a bývalé dlouholeté místopředsedkyně Moniky Sitko, dnes hlavních akcionářů společnosti, vznikla společnost Mercator Medical S.A. se sídlem v Krakově, specializující se na distribuci jednorázových zdravotnických rukavic.
 • Zahájení činnosti společnosti v sektoru veřejných zakázek vyhlašovaných zdravotnickými zařízeními, nabídka výrobků adresována přímo objednatelům.
 • Otevření centrálního skladu a obchodního oddělení ve městě Stary Brześć.
 • Zahájení prodeje výrobků společnosti Mercator Medical v zahraničí – ve státech střední a východní Evropy.
 • Založení pobočky společnosti Mercator Medical S.A. v Maďarsku.
 • Vytvoření dceřiné společnosti Mercator Medical TOB na Ukrajině.
 • Zahájení spolupráce v oblasti distribuce se společností specializující se na výrobu chirurgických rukavic – Ansell Healthcare.
 • Rozšíření nabídky skupiny o jednorázové oděvy z netkané textilie.
 • Vytvoření dceřiné společnosti Mercator Medical s.r.l. v Rumunsku.
 • Zakoupení 50,4 % podílů ve společnosti B-Care nacházející se v Thajsku – nyní Mercator Medical (Thailand) Ltd., – která se zabývá výrobou zdravotnických rukavic.
 • Otevření nové skladové haly ve městě Stary Brześć.
 • Rozšíření nabídky skupiny o zdravotnické obvazy.
 • Modernizace továrny na rukavice v Thajsku – zprovoznění nového kotle na výrobu elektrické energie.
 • Vytvoření dceřiné společnosti Mercator Medical KFT v Maďarsku
 • Zahájení exportu výrobků Mercator Medical (Thailand) Ltd. k odběratelům v Rusku, Bělorusku, Kanadě, Tunisku, Egyptě, Spojených arabských emirátech, Saúdské Arábii, Novém Zélandu, Keni, Turecku a také v zemích Jižní Ameriky (Paraguay, Bolívie, Chile, Kolumbie, Venezuela, Uruguay).
 • Rozšíření nabídky skupiny o komplety pro krytí operačního pole a speciální chirurgické roušky.
 • Mercator Medical S.A. získává certifikáty povolující prodej výrobků na území Ruska - zahájení exportu výrobků do tohoto regionu.
 • Zprovoznění prodejní a distribuční sítě na území České a Slovenské republiky.
 • Modernizace továrny na rukavice v Thajsku – zprovoznění druhého kotle na výrobu elektrické energie a zahájení výstavby skladové a kancelářské haly za účelem přizpůsobení stávající budovy novým výrobním linkám; podání objednávky na první ze čtyř nových dvojitých výrobních linek.
 • 21. 11. 2013 – Debut na hlavním trhu Varšavské burzy cenných papírů.
 • Začátek rozšiřování továrny na jednorázové rukavice v Thajsku
 • 9. 3. 2015 – Zprovoznění čtvrté, poslední z plánovaných dvojitých výrobních linek na latexové rukavice v továrně Mercator Medical v Thajsku. Zprovoznění všech nových výrobních linek umožnilo vyrábět 110 milionů kusů rukavic měsíčně.
 • Zakončení rozšiřování Logistického centra Mercator Medical S.A. ve městě Stary Brześć. Investice zahrnovala skladovou halu o ploše 2682 m2, se skladovací výškou 6,2 m a s kapacitou bezmála 2600 paletových míst se zbožím, a dále administrativní část o ploše 177 m2.
 • Zahájení distribuční činnosti v Rusku.
 • Zahájení distribuční činnosti v České republice.
 • Rozšíření skupiny o americkou dceřinou společnost Mercator Medical LLC se sídlem v USA. V současné době společnost nevyvíjí provozní činnost. Vedení Mercator Medical S.A. se připravuje na zahájení distribuce zdravotnických rukavic v této části světa.
 • 18. 3. 2016 – Mercator Medical uzavřela komplet dlouhodobých a krátkodobých úvěrových s CIMB Thai Bank se sídlem v Thajsku, jejichž celková hodnota činí přes 86 mil. PLN.
 • Rebranding obalů pracovních a ochranných rukavic.
 • 8. 8. 2016 – Firma představila aktualizovanou strategii rozvoje na léta 2016–2018.
 • Zahájení výstavby druhého závodu v Thajsku umožňujícího zvýšení výrobních kapacit asi o 150 %, čili na 3 mld. kusů rukavic ročně. Investice zahrnovala specializovaný objekt na výrobu nitrilových rukavic, které jsou v současné době nejrychleji se rozvíjejícím segmentem na globálním trhu jednorázových zdravotnických rukavic. Investiční náklady v Thajsku byly odhadnuty na 107 mil. PLN.
 • Zahájení výstavby závodu na výrobu jednorázových zdravotnických výrobků z netkané textilie v Polsku. Společnost zakoupila pro tyto účely pozemek o rozloze 1 ha v obci Pikutków u Brzeście Kujawského, kde se nachází obchodní kancelář a logistické centrum společnosti.
 • Zavedení nových obalů pro pracovní a ochranné rukavice.
 • Uskutečnění sekundární nabídky akcií – financování zvýšení výrobních kapacit o 150 %.
 • Distribuce výrobků skupiny ve více než 50 zemích.
 • Zahájení výstavby továrny na nitrilové rukavice v Thajsku.
 • Rebranding obalů vyšetřovacích a ochranných rukavic.
 • Spuštění výroby výrobků z netkané textilie v Polsku.
 • Zprovoznění společnosti v Itálii
 • Spuštění továrny na nitrilové rukavice v Thajsku.
 • Zprovoznění prodejní a distribuční sítě na území Velké Británie.
 • Rebranding obalů chirurgických rukavic.
 • Distribuce výrobků skupiny ve více než 60 zemích na pěti kontinentech.
 • Dosažení 2% světového podílu na prodeji rukavic.
 • Zprovoznění společnosti v Německu.
 • Distribuce výrobků skupiny v 70 zemích na pěti kontinentech.

Naše poslání

Co je skutečně posláním firmy? Pro nás je to něco, díky čemu víme, že jsme se vydali správným směrem. Je to možné díky třem strategickým principům, které s úspěchem uvádíme do života:

 • Řídíme a nadále chceme řídit dlouhodobou, inovativní, rentabilní práci, která působí preventivně proti infekcím a znečištění.
 • Záleží nám na tom, abychom nabízeli výrobky, které zajistí co nejvyšší bezpečnost a pracovní komfort jejich konečných uživatelů, tedy našich zákazníků.
 • Vzděláváme a všechny vybízíme k používání jednorázových výrobků pro osobní ochranu. Péče o sebe je prioritou každého z nás a – díky naší práci – věříme, že ji pro všechny učiníme snadnější!

Naše vize

Jakou máme vizi? Chceme, aby skupina Mercator Medical byla globálním koncernem vyrábějícím rukavice a jiné jednorázové materiály, které zabraňují infekcím a zvyšují ochranu, bezpečnost a komfort uživatelů. Věříme, že dosáhneme pozice předního subjektu v sektoru zdravotnických a ochranných výrobků v Evropě, a to díky organickému růstu a budování strategických spojenectví. Právě proto uskutečňujeme postupnou geografickou expanzi a rozvíjíme portfolio našich výrobků tak, aby bylo inovativní a plně odpovídalo aktuálním potřebám. Usilujeme nejen o to, abychom dodávali výrobky a služby nejvyšší kvality, ale také abychom byli pro zákazníky zdrojem znalostí o ochraně před infekcemi a abychom si s nimi vybudovali dlouhodobé vztahy založené na vzájemné důvěře a zkušenostech.

Nejdůležitější hodnoty:

Ve všech aspektech naší činnosti dodržujeme principiální zásady etického podnikání, otevřenosti a transparentnosti.

Respekt k ostatním

Zaměstnanci, smluvní partneři, obchodní partneři i zákazníci a potenciální zákazníci jsou pro nás mimořádně důležití. Pečujeme o dobré vztahy a dodržujeme zásady férové soutěže. Respektujeme soukromí.

Respekt k ostatním
Srozumitelná komunikace

Interní a externí komunikace ve skupině je transparentní, otevřená, srozumitelná a věcná. Sdílíme informace, které přispívají k rozvoji jednotlivých společností.

Srozumitelná komunikace
Delegování pravomocí podřízené cílům

Delegujeme pravomoci na základě zkušeností, znalostí a dovedností. Naše aktivity jsou orientovány na dosahování vytyčených cílů. Nejdůležitější je pro nás rozvoj. Všechny osoby svázané se skupinou nesou za ni odpovědnost.

Delegování pravomocí podřízené cílům
Zaměření na zákazníka

Nasloucháme potřebám našich zákazníků. Poskytujeme jim objektivní, zasvěcené informace a věcnou podporu. Sdílíme své znalosti a zkušenosti, sloužíme pomocí a podporou. Monitorujeme aktivity a plníme naše závazky.

Zaměření na zákazníka
Reagujeme na klíčové potřeby

Naše výrobky patří k věcem, které jsou v každodenním životě nezbytné a velice užitečné.

Reagujeme na klíčové potřeby
Spojujeme přednosti malých firem a korporací

Snažíme se propojovat podnikavost, která je vlastní zaměstnancům a majitelům malých soukromých firem, s nejlepší korporátní praxí, jež je charakteristická pro systémově organizované společnosti operativně nezávislé na svých majitelích či akcionářích.

Spojujeme přednosti malých firem a korporací
Lokální patriotismus

Náš obor a specializace vyžadují provozování aktivit v mnoha zemích. Chceme rozvíjet lokální patriotismus všude tam, kde působíme – sladit nezbytné centrální korporátní řízení s místními podmínkami.

Lokální patriotismus

Systém managementu ISO

Ve snaze splnit všechny požadavky právních předpisů a regulací, a především vyjít vstříc očekáváním zákazníků ohledně nejvyšší kvality, funkčnosti a bezpečnosti dodávaných výrobků, jsme ve společnosti zavedli a udržujeme systém managementu kvality podle požadavků norem EN ISO 9001:2015 a EN ISO 13485:2016, který neustále zdokonalujeme.

Systém managementu ISO
ISO 9001

ISO 9001 je v současné době nejrozšířenější norma systému managementu s více než 1 100 000 certifikovanými organizacemi ve 180 zemích. Certifikace ISO 9001 je určena společnostem, které chtějí potvrdit plnění požadavků normy a představuje důkaz neustálého zdokonalování firmy. ISO 9001:2015 je nejnovější verze této normy, jež určuje standardy kvality. Tato norma upravuje řízení rizik, jež mohou mít vliv na dosahování vytyčených cílů organizace, a svědčí o tom, že procesní přístup a orientace na zákazníka jsou klíčovými faktory zajišťujícími efektivitu systému. Organizace by měla přistupovat k zákazníkovi jako k té nejdůležitější osobě, která hraje hlavní roli v procesu zdokonalování kvality výrobků a služeb.

ISO 13485

Norma ISO 13485 dále rozšiřuje požadavky normy ISO 9001 speciálně v sektoru zdravotnických výrobků. Jejím těžištěm je především bezpečnost výrobku. Stanoví také požadavky týkající se zdravotnických výrobků, jejichž cílem je garance nejvyšší kvality těchto výrobků a jejich soulad s právními požadavky, ale také očekáváními zákazníků.

Certifikáty

Shodnost systému managementu kvality s požadavky výše uvedených norem potvrzují certifikáty:

Certifikát:
PN-EN ISO 9001:2015

v rozsahu výroby zdravotnických rukavic (vyšetřovacích, chirurgických), pracovních rukavic, obvazových materiálů, chirurgických pokrývek pro jednorázové použití a osobních ochranných prostředků. Nákupy, skladování a distribuce, tuzemský a zahraniční prodej zdravotnických rukavic, pracovních rukavic, obvazových materiálů, zdravotnických oděvů z netkané textilie pro jednorázové použití, chirurgických pokrývek pro jednorázové použití a osobních ochranných prostředků.

Certifikát:
PN-EN ISO13485:2016

v rozsahu výroby zdravotnických rukavic (vyšetřovacích, chirurgických), obvazových materiálů a chirurgických pokrývek pro jednorázové použití. Nákupy, skladování a distribuce, tuzemský a zahraniční prodej zdravotnických rukavic, obvazových materiálů, zdravotnických oděvů z netkané textilie pro jednorázové použití, chirurgických pokrývek pro jednorázové použití.

Certifikát:
EC podle 93/42/EHS

Získali jsme také certifikáty EC podle zdravotnické směrnice 93/42/EHS potvrzující řízení systému zajištění kvality při výrobě a výstupní kontrole sterilních a nesterilních obvazových materiálů, krytí operačního pole a chirurgických rukavic.

Získané certifikáty poskytují zákazníkům záruku, že zakoupený výrobek vyhovuje regulačním předpisům Evropské unie, splňuje požadavky na bezpečnost, ochranu životního prostředí a také zdraví uživatele.

Pro Mercator Medical S.A. jsou tyto certifikáty cennou devízou, jež pomáhá udržet stávající zákazníky a v budoucnu získávat nové, ale také potvrzením příslušnosti k elitní skupině výrobců nejvyšší kvality.

Ocenění a vyznamenání

Neustále se rozvíjíme, vytváříme pevné základy pro budoucnost. Námi dosažené výsledky jsou oceňovány v Polsku i v zahraničí. Skupina Mercator Medical stále častěji získává prestižní ocenění a vyznamenání.

Ocenění a vyznamenání
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2004
2003
 • Titul Lídr Malopolska 2020 pro skupinu Mercator Medical. Cena udělená Sdružením obcí a okresů Malopolska (SGiPM) každý rok oceňuje „lokomotivy Malopolska“ čili nejdůležitější iniciativy, velkolepé úspěchy a ekonomicky a sociálně významné investice přispívající k dynamickému rozvoji regionu. SGiPM je největší regionální samosprávná organizace v Polsku, která v současné době sdružuje více než 100 obcí a okresů z území historického Malopolska.

 • Právě jsme se poprvé umístili ve 22. ročníku žebříčku Seznam 500 deníku „Rzeczpospolita“ a stali jsme se Orlem Rzeczpospolité. Naše firma byla oceněna za rychlý rozvoj a přítomnost na trzích po celém světě.
 • Mercator Medical S.A. s oceněním „Investor bez hranic“! Cena se každoročně uděluje v rámci Evropského hospodářského kongresu v Katowicích nejefektivnějším polským investorům, kteří expandují do zahraničí. Náš podnik byl oceněn za vytvoření specializované a moderní firmy s globálním dosahem, která působí v důležitém sektoru moderní ekonomiky. Cenu převzal Wiesław Żyznowski, ředitel Mercator Medical S.A., který se k získanému ocenění vyjádřil takto: „Pouze 10 procent zaměstnanců pracuje v Polsku a zbývající pracují na zahraničních trzích. Podobně je tomu v případě investic. V případě prodeje Polsko generuje 20–25 procent příjmů, zbytek jsou exportní trhy, zejména USA. Ocenění „Investor bez hranic“ odpovídá tedy našemu podnikatelskému profilu a jsem velmi potěšen, že jsme získali tento titul“.
 • Mercator Medical byla oceněna v kategorii Průkopník zahraničních investic v devátém ročníku soutěže Polská firma – Mezinárodní šampion. Soutěžní klání opět uspořádaly PwC Polska a „Puls Biznesu“. Společnost byla oceněna za své dosavadní zahraniční investice a za zakládání obchodních společností na cizích trzích. Skupina Mercator Medical je přítomná již v 70 zemích na pěti kontinentech a získala dvouprocentní podíl na globálním trhu.
 • Během 2. kongresu rodinných firem magazínu „Forbes“ byla Mercator Medical poctěna titulem Rodinný velvyslanec roku 2020, který oceňuje „korporace se srdcem“, tedy rodinné firmy, v nichž harmonická spolupráce mezi generacemi a „rodinné“ vztahy nejen mezi majiteli, ale také v kontaktech se zaměstnanci, nejsou v rozporu s ryze obchodními hodnotami a umožňují firmám dynamicky se rozvíjet. Cenu jménem společnosti převzala Monika Żyznowska, členka představenstva Mercator Medical S.A.
 • Laureát „Diamantů Forbes” nejdynamičtěji se rozvíjející podniky v Polsku.
 • Ocenění časopisu Puls Biznesu – Gazele Biznesu (Podnikatelské gazely).
 • Bronzový finalista Polish Project Excellence Award 2019 v kategorii Investiční projekty – za úspěšně zakončený projekt výstavby továrny na nitrilové rukavice v Thajsku.
 • Dr. Wiesław Żyznowski, šéf skupiny Mercator Medical, finalistou 16. ročníku soutěže EY Podnikatel roku.
 • Ocenění časopisu Puls Biznesu – Gazele Biznesu (Podnikatelské gazely).
 • Ocenění časopisu Puls Biznesu – Gazele Biznesu (Podnikatelské gazely).
 • Ocenění časopisu Puls Biznesu – Gazele Biznesu (Podnikatelské gazely).
 • Vyznamenání společnosti Mercator Medical cenou časopisu „Puls Biznesu” – Gazele Biznesu 2014 (Podnikatelské gazely 2014).
 • Umístění společnosti Mercator Medical v rankingu Diamanty Forbes na 3. místě regionálního žebříčku a na 32. místě celostátního polského žebříčku.
 • Vyznamenání společnosti Mercator Medical deníkem „Rzeczpospolita” v soutěži Orły Eksportu Województwa Małopolskiego (Orli exportu malopolského vojvodství) jako nejvíce flexibilního podnikatele v regionu Malopolsko v kategoriích Nejdynamičtější exportér a Nejlepší debut v exportu.
 • Vyznamenání Mercator Medical S.A. v soutěži Dobrý vzor 2015 pořádané varšavským Institutem průmyslového designu (Instytut Wzornictwa Przemysłowego). Systém balení vyšetřovacích a chirurgických rukavic byl příznivě ohodnocen znalci a zajistil společnosti Mercator Medical postup mezi finalisty soutěže.
 • Ocenění společnosti Mercator Medical v rankingu Institutu pro moderní podnikání – získání titulu Světová firma 2013.
 • 18. 11. 2014 – Získání sošky a titulu Globální lídr budoucnosti na závěrečné konferenci prvního ročníku soutěže, kterou pořádal think tank „Poland, Go Global!”.
 • Ocenění časopisu Puls Biznesu – Gazele Biznesu (Podnikatelské gazely).
 • Získání titulů Gepard Biznesu (Podnikatelský gepard) a Gazela Biznesu (Podnikatelská gazela).
 • Ocenění v Celostátní polské soutěži o světovou firmu – vyznamenání v rankingu Institutu pro moderní podnikání (Instytut Nowoczesnego Biznesu).
 • Ocenění časopisu Puls Biznesu – Gazele Biznesu (Podnikatelské gazely).
 • Ocenění časopisu Puls Biznesu – Gazele Biznesu (Podnikatelské gazely).
 • Vinylové vyšetřovací rukavice vinylex® získaly ocenění Výrobek roku udělenou časopisem Ogólnopolski Przegląd Medyczny (Polský zdravotnický přehled).
 • Ocenění časopisu Puls Biznesu – Gazele Biznesu (Podnikatelské gazely).