Skupina Mercator Medical

Skupina Mercator Medical je nejen distributorem zdravotnických prostředků, ale také výrobcem jednorázových rukavic. Je to jedna z mála evropských společností, které vyrábějí rukavice v Asii a prodávají je po celém světě.

V současné době má Mercator tři vlastní výrobní závody v Thajsku. Továrny se nacházejí v provincii Songkhla ležící v jižní části Thajska nedaleko přístavů Songkhla a Penang, což umožňuje efektivní distribuci.

Informace o Mercator Medical (Thailand)

Mercator Medical (Thailand) je světovým výrobcem a distributorem vysoce kvalitních vyšetřovacích a ochranných rukavic vyrobených z nitrilové pryže. Nabízíme rukavice určené pro oblast zdravotnictví, průmyslu, potravinářské i automobilové výroby, a to včetně rukavic pro výkony se zvýšeným rizikem vzniku infekce. Naše výrobky prodáváme na světovém trhu především pod značkami OEM našich zákazníků.

Informace o Mercator Medical (Thailand)
tovarna-info-1

Jsme hrdí na naše investice, zejména do obnovitelné energie. Investovali jsme do čistíren odpadních vod, provozů na recyklaci odpadních vod, ale také do solárních panelů a solární farmy. Investicí, které se pozorně věnujeme, je také naše vodní pračka pro neutralizaci vzduchu vypouštěného do atmosféry. Naši zaměstnanci absolvovali školicí kurz v oblasti normy ISO14001, která je standardem upravujícím environmentální management, aby porozuměli a mohli efektivněji řídit kontrolu životního prostředí.

tovarna-info-2

Samozřejmě reagujeme na potřeby spotřebitelů a sledujeme nejnovější trendy v oboru. Neustále vyhledáváme nová výrobní řešení, abychom se stále rozvíjeli a to se projevuje v naší široké škále vyšetřovacích, specializovaných a profesionálních rukavic spadajících do kategorie III osobních ochranných prostředků (PPE). Naše výrobky jsou dostupné na celém světě a náš sortiment se prezentuje na nejdůležitějších oborových akcích.

tovarna-info-3

Mercator Medical (Thailand) splňuje požadavky systému managementu ISO. Naše společnost prochází pravidelnými audity za účelem neustálé optimalizace výrobního procesu.

 
Evropská továrna v Asii

Evropská továrna v Asii

Členy vedení Mercator Medical (Thailand) jsou kvalifikovaní specialisté z Thajska a z Polska. Společně tvoříme multikulturní organizaci spojující nejvyšší evropské standardy řízení, péči o zákazníka a kvalitu s asijským know-how v oblasti výroby. Máme tak vlastní zdroje a nejsme závislí na externích dodavatelích. Mercator Medical (Thailand) je první nepřetržitě se rozvíjející polská investice v Thajsku, která má za cíl uspokojit rostoucí poptávku po jednorázových rukavicích.

Evropská továrna v Asii

Oblast

Celková plocha našich areálů včetně tří továren a okolních staveb činí 28 ha (282 944 m2) a plocha tří výrobních hal činí celkově 1,6 ha (16 060 m2).

Evropská továrna v Asii

Součást holdingu Mercator Medical

Mercator Medical je ceněným a uznávaným evropským distributorem zdravotnických a ochranných rukavic. Výrobky společnosti Mercator Medical (Thailand) Ltd. jsou dodávány do distribuční sítě skupiny Mercator Medical. Továrna v Thajsku je první polskou investicí v této zemi, která se neustále rozvíjí – nejen z hlediska rozsahu výroby, ale také rozšiřováním nabídky. To vše proto, aby byla uspokojena rostoucí poptávka po jednorázových rukavicích.

Materiál

Základní surovinou používanou při výrobě rukavic je NBR, tedy nitrilová pryž.

Nitril

Materiál

Nitril, jinak také butadien-nitrilová pryž (NBR), je materiál tvořený organickými chemickými sloučeninami a je to základní surovina používaná při výrobě rukavic.

  • Nitrilové rukavice neobsahují latex, a jsou tak bezpečné i pro osoby, které trpí alergiemi.
  • Nitril má velmi nízký obsah chemických urychlovačů vulkanizace, a proto rukavice vyrobené z této suroviny mnohem méně často vyvolávají alergickou reakci IV. typu.
  • Nitrilové rukavice jsou pevnější než rukavice latexové.

Latex

Materiál

Latex se vyrábí z přírodního kaučuku, a ten se získává z kaučukovníků. Ráno se na kmenech provedou zářezy ve tvaru písmene V a pod tyto zářezy se umístí nádoby, do nichž stéká míza. Latex je zcela přírodní surovina, biologicky odbouratelná a ekologická.

  • Proteiny obsažené v latexu mohou vyvolat alergii I. typu – pro minimalizaci rizika jejích příznaků jsou některé latexové rukavice vyráběné společností Mercator Medical Thailand potažené polymerovou vrstvou bezpečnou pro kůži.
  • Latexové rukavice jsou vysoce elastické a dobře se přizpůsobují ruce.
Historie společnosti Mercator Medical (Thailand)

Historie společnosti Mercator Medical (Thailand)

Společnost Mercator Medical (Thailand) vznikla v roce 2006. V témže roce zakoupila malou továrnu na výrobu rukavic s roční výrobní kapacitou 480 mil. rukavic. Továrna Mercator Medical byla současně první průmyslovou investicí polské firmy v Thajsku.

V roce 2015 byl zakončen projekt rozšíření původní továrny. To umožnilo navýšit roční výrobní kapacitu na 1,3 mld. rukavic.

V roce 2016 byl zahájen projekt výstavby od základu nového výrobního závodu schopného vyrábět 1,9 mld. NBR rukavic nejvyšší kvality ročně. Projekt byl zakončen v roce 2018 a stál 30 mil. USD.

Díky neustálým investicím do závodů a ochrany životního prostředí se továrna může pochlubit jednou z nejmodernějších výrobních linek v regionu. Společnost se těší uznání po celém světě a svůj sortiment prezentuje na nejdůležitějších zdravotnických veletrzích.

Společnost Mercator Medical (Thailand) Ltd. je pravidelně auditována notifikovanými a akreditovanými osobami. Jsme držiteli mezinárodního certifikátu GMP (Good Manufacturing Practice), certifikátů ISO 9001 a ISO 13485 (od května 2007) a také certifikátu thajského Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Naše výrobky vyhovují normám ASTM a EN a mají certifikát FDA 510(k) a CE.

V roce 2019 byl ve společnosti Mercator Medical (Thailand) Ltd. zaveden standard SA8000 – nejznámější standard společenské odpovědnosti vycházející ze směrnic Mezinárodní organizace práce (ILO), Všeobecné deklarace lidských práv a Úmluvy o právech dítěte OSN. Uplatňují ho firmy, kterým leží na srdci práva zaměstnanců a jejich dobro.

Mercator Medical (Thailand) Ltd. navíc v roce 2019 získala certifikát TLS (Thai Labour Standard), který je místním ekvivalentem certifikátu společenské odpovědnosti.

V roce 2020 byl zahájen další zbrusu nový projekt. Zahrnuje infrastrukturu pro výrobu vysoce kvalitních specializovaných rukavic, moderní kotelnu na biomasu, RO rozvody pro recirkulaci vody s kapacitou 1500 m3 a solární farmu s výkonem 4,7 MW. Projekt bude zakončen v prosinci 2022. Díky nové investici bude Mercator Medical Thailand schopna vyrobit ročně více než 1 mld. specializovaných rukavic nejvyšší kvality. Díky investicím do obnovitelných zdrojů energie bude většina energie spotřebované při výrobě rukavic pocházet ze zdrojů s nulovými emisemi.

Proces výroby nitrilových rukavic

Většina nitrilových rukavic se vyrábí ve stejném výrobním procesu, čím se tedy naše rukavice liší od ostatních? Uplatňujeme vícefázovou kontrolu, počínaje volbou vhodných dodavatelů surovin až po vnitřní kontrolu. Vybíráme si pouze důvěryhodné a původní dodavatele surovin. Před schválením surovin dodaných do našeho závodu kontrolujeme jejich kvalitu. Ve fázi míchání surovin v rámci jejich přípravy u nás naše laboratoř ověřuje jejich kvalitu. Na výrobní linku je posíláme teprve po schválení a splnění našich kritérií.

Vedle toho je dalším klíčovým kritériem naší kontroly kvalita vody používané pro přípravu složek a na výrobní lince. Používáme pouze vodu, která je pro výrobní proces dostatečně čistá, takže naše rukavice nevyvolávají alergickou reakci IV. typu. Je tomu tak nejen díky námi používané nitrilové pryži, ale také proto, že přebytek chemických prostředků se z rukavic vypláchne dříve, než rukavice opustí výrobní linku.

Ochrana životního prostředí

Se zaujetím pečujeme o životní prostředí i o naše zákazníky. Usilujeme o to, abychom vyráběli vysoce kvalitní výrobky v našich závodech příznivých pro životní prostředí. Máme čistírny odpadních vod, provozy na recyklaci odpadních vod, ale také solární panely a farmy. V nejvytíženějších dnech pokrývají solární panely a farma celou spotřebu elektrické energie tří našich továren. Máme také 2 nádrže na dešťovou vodu, v nichž se v období dešťů shromažďuje voda ze srážek využitelná při některých čisticích pracích. V poslední nádrži v čistírně, dříve než je voda vypuštěna do řeky, chováme stovky ryb, abychom měli jistotu, že naše voda je dostatečně čistá pro mořské živočichy. Naši zákazníci mohou mít jistotu, že výrobky nakoupené od nás se vyrábějí v podmínkách příznivých pro životní prostředí, a tím také životní prostředí podporují a pomáhají pečovat o naši planetu.

Ochrana životního prostředí

Solární energie

Ochrana životního prostředí

Jak už jsme zmínili, dbáme na životní prostředí. Jsme pravděpodobně jediný thajský výrobce rukavic se solární farmou vyrábějící zelenou elektřinu využívanou k výrobě rukavic. Zákazníci si mohou být jistí, že nákupem rukavic u nás podporují firmu, která opravdu dbá na životní prostředí a naši planetu. Zprostředkovaně tak zákazníci rovněž přispívají k péči o životní prostředí. Část zakoupených rukavic se vyrábí s využitím čisté, zelené energie. Podporujte Mercator, podporujte Zemi.

V závodu č. 2 jsou na střechách továrny nainstalovány solární panely. Jejich výkon činí zhruba 1,4 MW. Průměrná denní spotřeba činí kolem 5000 – 6000 kWh v závislosti na povětrnostních podmínkách.

Solární farma je v tuto chvíli ve výstavbě, která však bude brzy zakončena – její výkon je obrovský a činí asi 4,7 MW. Plánovaná spotřeba elektrické energie pro všechny tři závody činí kolem 5 616 000 kWh měsíčně, a z toho až 13 % připadá na zelenou energii.

Energie z biomasy, 100% přírodní

Ochrana životního prostředí

100 % tepelné energie využívané v Mercator Medical Thailand ve výrobním procesu získáváme z biomasy. Biomasu prosazuje průmysl, některé státy i zákonodárci jako zdroj energie, který je neutrální z hlediska emisí oxidu uhličitého, poněvadž emise uvolňované spalováním dřeva mohou být vyrovnány množstvím oxidu uhličitého pohlceným stromy, které jsou vypěstovány, aby nahradily ty určené ke spálení. Proto je energie vyrobená z biomasy 100% čistá. Většina biomasy, kterou využívá Mercator Medical Thailand, pochází z kontrolovaných plantáží kaučukovníků. Na těchto plantážích se stromy obnovují každých 15-17 let. Staré stromy se využívají na výrobu dřeva. Dřevěný odpad slouží k výrobě dřevěných pilin a ty jsou přetvořeny na palivo. Náš radiátor na topný olej (TOH) má gigantický cyklon na zachytávání veškerého prachu vznikajícího během spalování biomasy. Uvnitř se cyklon skládá ze stovek malých cyklonů, které filtrují veškerý prach a zplodiny. Tyto částice tak nelétají ve vzduchu a neopouští cyklon. Z cyklonu může vycházet výhradně čistý vzduch. Vše, co je těžší než vzduch, je vháněno těmito cyklony dolů a odesíláno do nádrže. Když se nádrž zaplní, náš externí dodavatel nahromaděný prach odveze. Část tohoto prachu se přidává do cementu, z části se vyrábí hnojiva a hodně ho slouží jako výplň terénu.

Čistírna a provoz na recyklaci odpadních vod

Ochrana životního prostředí

Jak jsme zmínili, disponujeme provozem na recyklaci odpadních vod, jehož současná provozní kapacita je 3000 m3 denně při účinnosti na úrovni 55-60 %, což znamená, že můžeme získat zpět až 1800 m3 vody denně. Použitá technologie se skládá z usazovací nádrže, ultrafiltrace a reverzní osmózy. Odpadní vody vzniklé během výrobního procesu procházejí několika nádržemi s biologickým čištěním a mechanickými odlučovači. Parametry vypouštěné vody jsou pod stálou kontrolou s pomocí technologie biochemické spotřeby kyslíku (BSK), tedy množství kyslíku vyžadovaného k recyklaci odpadních vod. Tento proces probíhá v rámci internetového systému řízeného Ministerstvem průmyslu. Dosažené parametry jsou odesílány na Ministerstvo průmyslu každých 15 minut, a díky tomu je možné neustále monitorovat, zda jsou naše parametry v souladu s požadavky.

Vedle toho probíhá také druhá etapa rozšíření provozu na recyklaci odpadních vod. Po skončení rozšíření bude celková provozní kapacita provozu činit až 6500 m3 denně při účinnosti na úrovni 55-60 %.

Díky rozšíření provozu na recyklaci odpadních vod se množství vody vypouštěné do veřejné kanalizace sníží o 55-60 % a recyklovaná voda bude využita ve výrobním procesu. Pro zajištění bezpečnosti a čistoty vody vypouštěné do veřejné kanalizace chováme stovky ryb v poslední nádrži. Ryby jsou zdravé a v naší vodě se cítí dobře. Jejich počet budeme navyšovat.

Znečištění vzduchu kontrolované vodní pračkou

Ochrana životního prostředí

Naše továrny využívají ještě jednu technologii, a sice vodní pračku. Uvnitř zařízení se nachází vodní sprcha, která rozprašuje vodu za účelem zachytávání prachu tak, aby se nedostal do ovzduší. Jak náš cyklon, tak i naše vodní pračka mají za úkol zajistit, aby námi vypouštěný vzduch byl v souladu se standardem, což kontroluje externí subjekt, který pravidelně každých 6 měsíců měří výsledky v naší továrně. Existují různé parametry testované přístrojem s názvem Console Stack, například polétavý prach celkem (TSP nebo prostě prach), oxid siřičitý, oxid dusičitý, oxid uhelnatý a neprůhlednost, a u těch jsou výsledky v naší firmě vždy pozitivní, což znamená, že námi vypouštěný vzduch je čistý.

Normy

To, co tvrdíme o vytváření vysoce kvalitních výrobků, nachází potvrzení v podobě různých certifikátů a dodržovaných norem.

Podléháme pravidelným auditům notifikovaných a akreditovaných osob. Jsme držiteli certifikátů ISO 9001, ISO 13485, správné výrobní praxe (GMP) a také certifikátu thajského Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. Naše výrobky vyhovují normám ASTM a EN a také mají označení FDA 510(k), CE a UKCA pro zdravotnické prostředky, pro OOP pak mají označení CE2777 a AB0321.

Nejenže plníme normy pro výrobky, ale také věnujeme pozornost tomu, aby se naši zaměstnanci cítili dobře. V roce 2019 jsme úspěšně prošli auditem SA8000 a implementovali jsme tento standard do našeho systému. SA8000 je nejznámější standard společenské odpovědnosti vycházející ze směrnic Mezinárodní organizace práce (ILO), Všeobecné deklarace lidských práv a Úmluvy o právech dítěte OSN. Jsme přesvědčeni a můžeme plně potvrdit, že s nikým z našich zaměstnanců není špatně zacházeno. Kromě toho máme čtyři hostely pro naše thajské a zahraniční zaměstnance, kde mohou zadarmo bydlet. Objekt je vybaven zónou, kde se zaměstnanci mohou věnovat svému oblíbenému sportu, tedy sepak takraw, míčové hře podobné nohejbalu. Je to oblíbený sport v jihovýchodní Asii a také v Thajsku a Barmě, odkud pochází většina našich zaměstnanců. V současné době zaměstnáváme více než 1000 pracovníků, především z jihovýchodní Asie.

Práva zaměstnanců

Co se týče pracovní etiky, sázíme na respekt a profesionalitu. Zaměstnanecká politika skupiny je založena na etických hodnotách, systému profesních kompetencí a otevřené komunikaci. Naše továrna se vyznačuje americkými standardy zaměstnávání. Pracujeme v třísměnném provozu s osmihodinovou pracovní dobou. Naše společnost podléhá neustálým auditům, což nám umožňuje stále zdokonalovat procesy a zvyšovat kvalitu výrobků, a tím jsme si získali uznání mezi zákazníky na všech kontinentech.

Normy

Kontrola kvality výroby

Každá šarže rukavic vyrobených ve společnosti Mercator Medical Thailand prochází pětifázovým procesem kontroly kvality, což zaručuje výrobu, kontrolu a zásilku vysoce kvalitních výrobků. Naše postupy jsou v souladu s normou ISO a pravidelné audity umožňují dbát na jejich zachování. Uplatňujeme kontrolu kvality surovin prováděnou v naší vnitřní laboratoři, kontrolu kvality rukavic v průběhu výrobního procesu každou hodinu, kontrolu formy šarže po vyrobení jedné šarže rukavic čítající 60 000 kusů, provádíme zkoušku vodotěsnosti (WTT) a zkoušku vzduchovou pumpou (APT), podle cílové země kontrolujeme fyzikální vlastnosti, rozměry, hmotnost, tloušťku rukavic a nakonec, před odesláním, provádíme kontrolu, abychom ověřili všechny klíčové parametry.

Normy

Certifikáty

Kvalitu našich výrobků a postupů spojených s právy zaměstnanců potvrzují certifikáty, které jsme získali: 

Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO 9001 / ISO 13485

Mezinárodní organizace pro normalizaci 9001 a 13485 – systém managementu jakosti zdravotnických prostředků zpracovaný podle požadavků norem ISO 9001; ISO 13485 je mezinárodní norma, která obsahuje požadavky na zdravotnické prostředky, aby byla zaručena nejvyšší kvalita výrobků i jejich soulad s právními předpisy a také s očekáváním zákazníků.

CERTIFIKÁT EU přezkoušení typu

Certifikát EU přezkoušení typu – EU přezkoušení typu je procedura, kde notifikovaná osoba konstatuje a potvrzuje, že výrobek včetně jeho technické dokumentace a příslušné procesy životního cyklu a také reprezentativní vzorek daného výrobku jsou v souladu s příslušnými předpisy. Certifikát EU přezkoušení typu se týká osobních ochranných prostředků (OOP), v jejichž rámci jsou výrobky společnosti Mercator Medical Thailand zařazeny do kategorie III.

Norma NFPA 1999 týkající se ochranných oděvů pro záchranáře a zdravotnické záchranné týmy

Společnost Mercator Medical Thailand je jediný výrobce v Thajsku, který má kvalifikaci v rámci normy NFPA 1999, jež se týká ochranných oděvů pro záchranáře a zdravotnické záchranné týmy. Norma NFPA 1999 nastoluje vysoký standard a přísné zásady a pravidla týkající se auditu, která považujeme za náročná, ale naše rukavice jsou schopny splnit její podmínky.

Označení CE

Předpisy EU vyžadují používání označení CE. Označení CE znamená, že je možné výrobek legálně prodávat v každém státě EU, proto rukavice musí být označeny tímto symbolem.

Označení UKCA

Označení UKCA plní ve Velké Británii stejnou funkci jako označení CE v zemích Evropské unie. Jsme registrováni v britské NHS a díky tomu můžeme používat označení UKCA.

Správná výrobní praxe (GMP)

Zásady GMP zaručují vysokou kvalitu a nejvyšší čistotu materiálů používaných při výrobě zdravotnických a ochranných rukavic a také plnou kontrolu nad původem, kvalitou surovin i nad celým výrobním procesem.

Společenská odpovědnost 8000 nebo SA8000

Tato norma se týká lidských práv a práv zaměstnanců. Hlavním prvkem normy SA8000 je koncepce společenské odpovědnosti firem (CSR). Zahrnuje sociální a environmentální aspekty řízení firmy a všechny další faktory, které mohou mít vliv na její zaměstnance. Implementace této normy svědčí o tom, že firma jedná v souladu s etickými zásadami a je příznivá pro zaměstnance, čemuž Mercator Medical Thailand věnuje zvýšenou pozornost.

Thajský Úřad pro kontrolu potravin a léčiv neboli thajský FDA

Thajský FDA je zodpovědný za ochranu zdraví a bezpečnost spotřebitelů zajištěním kvality a účinnosti zdravotnických prostředků.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.