Výrobní závody v Thajsku

Skupina Mercator Medical není jen distributorem zdravotnických prostředků, ale také výrobcem jednorázových rukavic. Společnost je jedním z mála evropských subjektů, které vyrábějí rukavice v Asii a prodávají je po celém světě.

V současné době má Mercator dva vlastní výrobní závody v Thajsku. Jejich celková kapacita činí až 3 mld. rukavic ročně. Továrny se nacházejí na jihu Thajska v provincii Songkhla, nedaleko dvou přístavů, což umožňuje zajistit efektivní distribuci výrobků.

Plocha, kterou zaujímá sídlo společnosti spolu se dvěma továrnami, činí 20 743 m2.
Na počátku roku 2021 představenstvo skupiny Mercator Medical rozhodlo o výstavbě další, třetí továrny na nitrilové rukavice, která bude uvedena do provozu na přelomu let 2021/2022. V nové továrně se budou vyrábět především speciální rukavice. Díky otevření třetí továrny vzroste kapacita MMT počátkem roku 2022 o dalších 30 %, a to znamená, že společnost bude schopna vyrábět až 4 mld. rukavic ročně.

Mercator Medical (Thailand) Ltd.

Mercator Medical (Thailand) Ltd. je světovým výrobcem a distributorem vysoce kvalitních jednorázových vyšetřovacích a ochranných rukavic vyrobených z nitrilu a přírodního kaučukového latexu. Ve své nabídce má rukavice určené pro zdravotnické, průmyslové, potravinářské a automobilové odvětví, a to včetně rukavic pro výkony, při nichž dochází ke zvýšenému riziku infekce. Společnost prodává své výrobky na globálním trhu a dodává je jednotlivým subjektům skupiny Mercator Medical.

Mercator Medical (Thailand) Ltd.
tovarna-info-1

Ekologie a ochrana životního prostředí jsou pro nás velmi důležité otázky, a proto klademe důraz na modernizaci. Díky neustálým investicím patří naše továrny k nejmodernějším v regionu. Snažíme se zabránit změnám klimatu, dbáme na udržitelný rozvoj a investujeme do obnovitelných zdrojů energie.

tovarna-info-2

Mercator Medical (Thailand) Ltd. je společnost, která reaguje na potřeby spotřebitelů a následuje nejnovější trendy ve svém oboru. Firma se neustále rozvíjí a hledá nová výrobní řešení. Výsledky těchto kroků se odrážejí v bohatém portfoliu vyšetřovacích, speciálních a profesionálních rukavic, které se klasifikují jako osobní ochranné prostředky třídy 1. Společnost nabízí své výrobky globálně a nabídka Mercator je prezentována na nejdůležitějších oborových akcích.

tovarna-info-3

V našich továrnách v Thajsku splňujeme standardy řízení ISO. Pravidelně provádíme audity, díky nimž průběžně optimalizujeme výrobní proces. Pečujeme jak o naše zaměstnance, tak o životní prostředí.

tovarna-info-4

Kontrolujeme také suroviny, polotovary i finální výrobky. To nám umožňuje udržovat požadované standardy kvality i výkonnosti, a dokonce dosahovat výsledků nad rámec jejich směrnic. V Mercator Medical používáme výhradně suroviny nejlepší kvality. 

Evropská továrna v Asii

Evropská továrna v Asii

Představenstvo společnosti Mercator Medical (Thailand) Ltd. se skládá z kvalifikovaných odborníků jak z Polska, tak i Thajska. Společně vytváříme multikulturní organizaci spojující nejvyšší evropské standardy řízení, klientských služeb a kvality s asijským výrobním know-how. Mercator Medical je jednou ze dvou evropských firem, které se mohou pochlubit vlastními továrnami v Asii. Díky nim společnost není závislá na externích dodavatelích.

Evropská továrna v Asii

Škála

zaujímala továrna v Thajsku plochu 16 385 m2 a po otevření druhé výrobní linky se plocha zvětšila o 4358 m2. Celková plocha, jakou zaujímá sídlo společnosti a továrna Mercator Medical (Thailand) Ltd., činí 20 743 m2. Továrna zaměstnává přes 1170 osob, především obyvatel regionu. Výrobní kapacita obou linek činí více než 3 mld. rukavic ročně. Výrobní linky umožňují vyrábět z nitrilu nebo latexu vyšetřovací a ochranné rukavice a také rukavice typu high risk určené pro výkony vyznačující se zvýšeným rizikem infekce.

Evropská továrna v Asii

Součást holdingu Mercator Medical

Mercator Medical je ceněným a uznávaným evropským distributorem zdravotnických a ochranných rukavic. Výrobky společnosti Mercator Medical (Thailand) Ltd. jsou dodávány do distribuční sítě skupiny Mercator Medical. Továrna v Thajsku je první polskou investicí v této zemi, která se neustále rozvíjí – nejen z hlediska rozsahu výroby, ale také rozšiřováním nabídky. To vše proto, aby byla uspokojena rostoucí poptávka po jednorázových rukavicích.

Základní surovina použivaná pro výrobu rukavic

V našich továrnách běží výrobní linky vyrábějící rukavice ze dvou hlavních surovin – nitrilu a latexu.

Nitril

Základní surovina použivaná pro výrobu rukavic

Nitril neboli akrylonitril-butadienová pryž (NBR) je materiál vyrobený z organických chemických sloučenin a základní surovina používaná pro výrobu rukavic.

  • Nitrilové rukavice nemají latexové proteiny a jsou tak bezpečné pro alergiky.
  • Nitril má velice nízký obsah chemických urychlovačů vulkanizace a díky tomu rukavice z této suroviny mnohem méně často vyvolávají alergii IV. typu.
  • Nitrilové rukavice jsou pevnější než latexové.

Latex

Základní surovina použivaná pro výrobu rukavic

Latex se vyrábí z přírodního kaučuku, a ten se získává z kaučukovníků. Ráno se na kmenech provedou zářezy ve tvaru písmene V a pod tyto zářezy se umístí nádoby, do nichž stéká míza. Latex je zcela přírodní surovina, biologicky odbouratelná a ekologická.

  • Proteiny obsažené v latexu mohou vyvolat alergii I. typu – pro minimalizaci rizika jejích příznaků jsou některé latexové rukavice vyráběné společností Mercator Medical Thailand potažené polymerovou vrstvou bezpečnou pro kůži.
  • Latexové rukavice jsou vysoce elastické a dobře se přizpůsobují ruce.
Historie továrny v Thajsku

Historie továrny v Thajsku

Od roku 2006 Mercator Medical (Thailand) Ltd. provozuje výrobní a distribuční činnost v Thajsku. Cílem nákupu továrny na rukavice v Thajsku bylo získat nezávislost na externích dodavatelích. Díky tomu dnes můžeme reagovat na aktuální potřeby klientů a dodávat na evropské trhy výrobky v té nejlepší kvalitě. Továrna Mercator Medical byla současně první průmyslovou investicí polské firmy v Thajsku. V březnu roku 2015 byla v první továrně společnosti spuštěna další výrobní linka (poslední ze čtyř nových linek spouštěných od počátku roku 2014). Díky výstavbě druhé továrny na rukavice v Thajsku (investice v hodnotě 117 mil. PLN; poslední výrobní linka uvedená do provozu v září 2018) se výrobní kapacita společnosti zvýšila až o 150 % – na 3 mld. rukavic ročně. 

Díky neustálým investicím do modernizace závodu a do ekologie se továrna může pochlubit jednou z nejmodernějších výrobních linek v regionu. Společnost je uznávaná po celém světě a svou nabídku prezentuje na nejdůležitějších zdravotnických veletrzích.

V březnu roku 2015 byla v první továrně společnosti spuštěna další výrobní linka (poslední ze čtyř nových linek spouštěných od počátku roku 2014). Díky výstavbě druhé továrny na rukavice v Thajsku (investice v hodnotě 117 mil. PLN; poslední výrobní linka uvedená do provozu v září 2018) se výrobní kapacita společnosti zvýšila o 150 % – na 3 mld. rukavic ročně.

V současné době činí výrobní kapacita první továrny 110 mil. kusů rukavic měsíčně a druhé továrny 160 mil. kusů měsíčně.

Společnost Mercator Medical (Thailand) Ltd. je pravidelně auditována notifikovanými a akreditovanými osobami. Získala mezinárodní certifikát správné výrobní praxe (GMP – Good Manufacturing Practice), certifikáty ISO 9001, ISO 13485 a také certifikát thajské agentury Food and Drug Administration. Naše výrobky vyhovují normám ASTM a EN a mají certifikáty FDA 510k a CE.

V roce 2019 společnost Mercator Medical (Thailand) Ltd. implementovala SA8000 – nejznámější standard sociální odpovědnosti vycházející ze směrnic Mezinárodní organizace práce (ILO), Všeobecné deklarace lidských práv a Úmluvy o právech dítěte OSN. Tímto standardem se řídí podniky, v nichž práva zaměstnanců a jejich dobré podmínky jsou v centru pozornosti.

Navíc v roce 2019 získala společnost Mercator Medical (Thailand) Ltd. certifikát TLS (Thailand Labor Standard), který je místním ekvivalentem certifikátu sociální odpovědnosti.

Továrna v Thajsku dnes zaměstnává přes 1168 osob, především obyvatel regionu.

Proces výroby nitrilových rukavic

Proč se rukavice z naší továrny vyznačují vysokou kvalitou? Zaručuje to vícestupňová kontrola výroby.
Výroba většiny nitrilových rukavic probíhá více méně stejným způsobem.

Ekologie

Každý den se snažíme chránit životní prostředí. Naše strategie rozvoje a přijatý obchodní model jsou založeny na základním předpokladu: „máme jen jednu planetu a její přírodní kapitál je omezený, proto o něj musíme pečovat“. Vypracování modelu sociálního a ekonomického rozvoje, který nebude způsobovat degradaci životního prostředí, je dnes nezbytností. Myslíme si, že je to náš společný úkol a bereme na sebe odpovědnost za implementaci ekologických řešení.

Podnikání přináší s sebou povinnost aktivně působit ve prospěch společnosti. Proto přicházíme s iniciativami, které krůček po krůčku mění svět k lepšímu. Chceme se postarat nejen o sebe, ale také o budoucí generace, aby i ony mohly žít ve zdravém a bezpečném prostředí. Za tímto účelem továrna Mercator Medical (Thailand) Ltd. v poslední době zavedla moderní a ekologická řešení:

Ekologie
Ekologie

Podniková čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod s kapacitou 6000 m3/den. To je přesně tolik, kolik činí spotřeba vody ve výrobním procesu za 3 dny – tj. 2000 m3/den. Díky čistírně odpadních vod jsme snížili náklady na spotřebu vody o 74 %. Omezili jsme spotřebu vody z přírodních zdrojů a získáváme zpět očištěnou vodu, kterou následně využíváme při výrobním procesu.  Celková kapacita čistírny se rovná celkovému množství vody, které potřebují továrny, tj. 3000 m3, a pro recirkulační stanici 2000 m3.

Ekologie

Fotovoltaické panely

Jednou z větších investic v areálu továren Mercator Medical (Thailand) Ltd. byla v poslední době montáž fotovoltaických panelů. Dnes zaujímají přes 7000 m2 střešní plochy továrny. Investice do obnovitelných zdrojů energie umožnila snížit spotřebu energie a s ní spojené náklady o 25 %. 

Ekologie

Inteligentní software

Vyvinuli jsme inteligentní software, který řídí elektrickou energii v závodě Mercator Medical (Thailand) Ltd. Díky tomuto řešení patříme mezi nejvíce proekologické a soběstačné továrny v regionu. 

Standardy

Vážíme si našich zaměstnanců a respektujeme životní prostředí.
Dbáme na vysokou kvalitu výrobků, což potvrzují certifikáty, které jsme získali, i dodržované normy.

Společnost Mercator Medical (Thailand) Ltd. je pravidelně auditována notifikovanými a akreditovanými osobami. Má mezinárodní certifikaci správné výrobní praxe (GMP – Good Manufacturing Practice), certifikace ISO 9001, ISO 13485 a také certifikát thajské agentury Food and Drug Administration. Naše výrobky vyhovují normám ASTM a EN a mají označení FDA 510(K) a CE. 

V roce 2019 společnost Mercator Medical (Thailand) Ltd. implementovala SA8000 – nejznámější standard sociální odpovědnosti vycházející ze směrnic Mezinárodní organizace práce (ILO), Všeobecné deklarace lidských práv a Úmluvy o právech dítěte OSN. Tímto standardem se řídí podniky, v nichž práva zaměstnanců a jejich dobré zabezpečení jsou vždy v centru pozornosti. 

Ve stejném roce 2019 získala společnost Mercator Medical (Thailand) Ltd. certifikát TLS (Thai Labour Standard),
který je místním certifikátem sociální odpovědnosti podniku. 

Továrna v Thajsku dnes zaměstnává přes 1170 osob, především obyvatel regionu. 

Práva zaměstnanců

Ve vztazích se zaměstnanci a obchodními partnery skupiny Mercator Medical dodržujeme nejvyšší standardy a zásady pracovní etiky. Personální politika skupiny je založena na etických hodnotách, systému profesních kompetencí a otevřené komunikaci.
Naše továrna se vyznačuje americkými standardy zaměstnanosti. Pracujeme ve třísměnném, osmihodinovém režimu. Naše činnost je neustále auditována. Díky tomu průběžně vylepšujeme postupy a dbáme na kvalitu výrobků, díky které jsme získali uznání mezi klienty na všech kontinentech.

Standardy

Kontrola kvality výroby

Každá šarže rukavic vyrobených v továrně Mercator Medical prochází procesem pětistupňové kontroly kvality. Postupy probíhají v souladu s normami ISO, proto je pro nás tolik důležitý pravidelný audit, který nám umožňuje kontrolovat výrobní principy a dodržovat je. Všechny šarže rukavic jsou testovány na těsnost, roztažnost a případné vizuální vady. Pak jsou výrobky zabaleny a připraveny k odeslání. 

Standardy

Certifikáty

Kvalitu našich výrobků a postupů spojených s právy zaměstnanců potvrzují certifikáty, které jsme získali: 

International Organization for Standardization ISO 9001 / ISO 13485

International Organization for Standardization 9001 a 13485 – Systém řízení kvality pro zdravotnické prostředky zpracovaný v souladu s požadavky systému ISO 9001; ISO 13485 je mezinárodní norma obsahující požadavky na zdravotnické prostředky, jejímž cílem je zaručit nejvyšší kvalitu výrobků a jejich soulad s právními předpisy a očekáváními klientů.

EU Osvědčení o typové zkoušce

EU Osvědčení o typové zkoušce – typová zkouška je postup, v jehož rámci notifikovaná osoba zjišťuje a potvrzuje, že výrobek včetně jeho technické dokumentace a odpovídajících procesů životního cyklu a také reprezentativní vzorek předpokládaného výrobku splňují příslušné předpisy.

Certifikát CE pro zdravotnické rukavice

Certifikát CE pro zdravotnické rukavice – značka CE potvrzuje, že prostředek je možné legálně prodávat v každé zemi Evropské unie. Předpisy EU vyžadují používání značky CE, proto musí být rukavice označeny tímto symbolem. Díky značce CE mohou být rukavice zařazeny mezi zdravotnické prostředky, osobní ochranné prostředky nebo obojí.

Good Manufacturing Practice (GMP)

zásady GMP zaručují vysokou kvalitu a nejvyšší čistotu materiálů používaných při výrobě zdravotnických a ochranných rukavic a také plnou kontrolu nad původem, kvalitou surovin i celým výrobním procesem.

SA 8000 – SOCIAL ACCOUNTABILITY CERTIFICATION

SOCIAL ACCOUNTABILITY CERTIFICATION – norma zahrnuje lidská práva a práva zaměstnanců. Hlavním prvkem SA8000® je koncepce sociální odpovědnosti podniků (CSR – CorporateSocialResponsibility). Zohledňuje sociální a ekologické aspekty v řízení podniku a všechny další faktory, které se mohou týkat zaměstnanců dané firmy. Díky uplatňování této normy jsou činnosti podniku etické a vstřícné vůči zaměstnancům.

FDA 510(k) registration

US Food and Drug Administration 510(K) – tato notifikace se vydává před uvedením daného zboží na trh. Obsahuje podrobné technické informace pro zdravotnické prostředky, které potvrzují, že daný výrobek je „v podstatě rovnocenný“ s výrobkem, který se již prodává na trhu v USA.

Thai FDA

Thai Food and Drug Administration – thajský certifikát o schválení k prodeji.