Nefinanční zprávy

V přijatém obchodním modelu zohledňujeme odpovědnost podniku vůči svému okolí a těm skupinám partnerů a obyvatel, na které jeho činnost má nebo může mít značný vliv (angl. Corporate Social Responsibility, CSR). Stejně důležité jako neustálý rozvoj naší organizace je pro nás podnikání etickým a prosociálním způsobem, s přihlédnutím k požadavkům našich zaměstnanců a s péčí o životní prostředí. Pro skupinu Mercator Medical je ta poslední otázka obzvlášť důležitá, stejně jako udržení naší pozice v oboru na trzích střední a východní Evropy, nabízení inovativních, bezpečných a komfortních výrobků, dosahování dobrých ekonomických výsledků nebo systematická obchodní expanze.

Otevřeně hovoříme o našich aktivitách ve prospěch společnosti a životního prostředí

Záleží nám na tom, abychom byli transparentní a solidní organizací. Naše nefinanční zpráva za rok 2022 je komplexní a obsáhlou zprávou o nefinanční činnosti skupiny. Zveme vás k přečtení tohoto dokumentu – seznamte se s činností a strukturou Mercator Medical. Podívejte se, jak se snažíme rozvíjet v souladu se zásadami udržitelného ekonomického růstu.

Jsme otevřeni dialogu

Jsme otevřeni dialogu

Při vytváření zprávy jsme chtěli zaujmout stanovisko ke všem aktuálním a potenciálním očekáváním našich zákazníků a partnerů, jsme otevřeni dialogu a budeme rádi za komentáře ke zprávě a aktivitám, které skupina provádí.

Veškeré otázky a nápady zasílejte prosím na adresu:

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.