Nefinanční zprávy

V přijatém obchodním modelu zohledňujeme odpovědnost podniku vůči svému okolí a těm skupinám partnerů a obyvatel, na které jeho činnost má nebo může mít značný vliv (angl. Corporate Social Responsibility, CSR). Stejně důležité jako neustálý rozvoj naší organizace je pro nás podnikání etickým a prosociálním způsobem, s přihlédnutím k požadavkům našich zaměstnanců a s péčí o životní prostředí. Pro skupinu Mercator Medical je ta poslední otázka obzvlášť důležitá, stejně jako udržení naší pozice v oboru na trzích střední a východní Evropy, nabízení inovativních, bezpečných a komfortních výrobků, dosahování dobrých ekonomických výsledků nebo systematická obchodní expanze.

Otevřeně hovoříme o našich aktivitách ve prospěch společnosti a životního prostředí

Záleží nám na tom, abychom byli transparentní a solidní organizací. Naše nefinanční zpráva za rok 2020 je komplexní a obsáhlou zprávou o nefinanční činnosti skupiny. Zveme vás k přečtení tohoto dokumentu – seznamte se s činností a strukturou Mercator Medical. Podívejte se, jak se snažíme rozvíjet v souladu se zásadami udržitelného ekonomického růstu.

Jsme otevřeni dialogu

Jsme otevřeni dialogu

Při vytváření zprávy jsme chtěli zaujmout stanovisko ke všem aktuálním a potenciálním očekáváním našich zákazníků a partnerů, jsme otevřeni dialogu a budeme rádi za komentáře ke zprávě a aktivitám, které skupina provádí.

Veškeré otázky a nápady zasílejte prosím na adresu:

Upozornění na podvod

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom vás informovali, že webové stránky https://mercatorgloves.com nejsou spojeny se skupinou Mercator Medical. Tyto stránky považujte za podvod a nezákonné vydávání se za společnost Mercator Medical S.A. nebo skupinu Mercator Medical. Neneseme odpovědnost za žádné nezákonné aktivity nebo nepravdivé informace pocházející z výše uvedených webových stránek ani jiných online a offline kanálů, které se nezákonně vydávají za naši společnost. Jediné oficiální webové stránky naší společnosti jsou na adrese https://mercatormedical.eu

Jako skupina Mercator Medical budeme hlásit příslušným orgánům veškeré podezřelé nebo nezákonné aktivity vyvíjené jakoukoli osobou nebo organizací, která se vydává za naši společnost, a vyhrazujeme si právo podniknout právní kroky proti podvodníkům.

V poslední době dostáváme informace, že se někdo pokouší vydávat se za Mercator Medical S.A. nebo společnost ze skupiny Mercator Medical za účelem podvodného získání zálohy za údajně vlastněné zboží. V této souvislosti vás chceme upozornit, abyste zachovali ostražitost a důkladně prověřovali své obchodní partnery.

Tým Mercator Medical

 

Zavřít
Upozornění na podvod