Dobročinnost a sponzorství

V Mercator Medical jsme rádi, když se můžeme podělit o naše úspěchy – a proto to děláme! Po celá léta věnujeme zvláštní péči regionům, v nichž podnikáme. Pravidelně pořádáme a provádíme dobročinné a sponzorské akce, podporujeme místní kulturní, sociální, ekologické a sportovní iniciativy.

Cílem naší činnosti je ochrana zdraví

Naše úspěšná provozní činnost nám umožňuje systematicky zvyšovat aktivity v oblasti společenské odpovědnosti podniků. V posledních letech se nám společně s našimi partnery podařilo udělat spoustu dobrých věcí!

Skupina Mercator Medical působila ve prospěch ochrany zdraví a místních komunit jako:

Cílem naší činnosti je ochrana zdraví
2021
2020
2017
2016
2015
2014

Skupina Mercator Medical je stále aktivně zapojena do boje proti COVID-19 realizací akce #SpolečněProtiViru (#WspólniePrzeciwWirusowi), která spočívá v podpoře zdravotnických a pečovatelských zařízení tím, že jim poskytuje osobní ochranné prostředky z vlastního portfolia.

V únoru 2021 skupina Mercator Medical zahájila spolupráci s Nadací přírodního dědictví (Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze), která má vést k vytvoření 20 mikropřírodních rezervací v Karpatském pralese. Nová ochranná pásma zabrání pokácení starých, často památných stromů, a tímto podpoří ochranu vzácných a chráněných dřevin a ptáků, včetně extrémně malého počtu orlů skalních, orlů křiklavých a čápů černých v Polsku.

Od roku 2014 sponzor Polské asociace epidemiologických sester, který naplňuje její statutární cíle zaměřené mj. na rozvoj epidemiologického ošetřovatelství, definování vzdělávacích standardů, propagaci účinných řešení v oblasti prevence nemocničních infekcí a boje proti nim, integrace životního prostředí, iniciování vědeckých a výzkumných prací z oblasti hygieny a epidemiologie.

Od roku 2016 vydavatel a sponzor „Magazínu operační sestry“. Jsou v něm publikovány články o hygieně na operačním sále, která zabraňuje chirurgickým infekcím, v jejichž případě může být hlavním zdrojem infekcí samotný pacient (endogenní zdroj) nebo personál operačního sálu.

Od roku 2017 sponzor sportovního týmu Mercator Trial, vítěze Polského poháru v trialu. Ve spolupráci s Krakovským automobilovým klubem skupina podporuje rozvoj této disciplíny v Polsku.

V souvislosti s vypuknutím pandemie SARS-CoV-2 se skupina Mercator Medical aktivně zapojila do boje s COVID-19. Od února do prosince 2020 jsme poskytli téměř 1,6 milionu vyšetřovacích rukavic a 50 tisíc roušek 55 institucím, hlavně nemocnicím, pečovatelským domům, hospicům a nadacím a také Hlavnímu velitelství policie, Agentuře pro hmotné rezervy nebo Ministerstvu zdravotnictví.

 

Hlavní sponzor 20. sjezdu Polské asociace epidemiologických sester ve městě Wisła.

Zlatý sponzor na Pikniku pro zdraví. Akci již několik let pořádá Lékařská univerzita v Gdaňsku. Tato vysoká škola připravuje spoustu atrakcí pro obyvatele měst, mj. bezplatné vyšetření cukru a cholesterolu v krvi, znalosti o samovyšetření prsu, rady, jak přestat kouřit, znalosti o poskytování první pomoci, stomatologické prohlídky a také spoustu atrakcí pro děti.

Sponzor sportovního týmu Mercator Trial, vítěze Polského poháru v trialu (od roku 2017 až dodnes). Ve spolupráci s Krakovským automobilovým klubem skupina podporuje rozvoj této disciplíny v Polsku.

Zlatý sponzor na Pikniku pro zdraví. Akci již několik let pořádá Lékařská univerzita v Gdaňsku. Tato vysoká škola připravuje spoustu atrakcí pro obyvatele měst, mj. bezplatné vyšetření cukru a cholesterolu v krvi, znalosti o samovyšetření prsu, rady, jak přestat kouřit, znalosti o poskytování první pomoci, stomatologické prohlídky a také spoustu atrakcí pro děti.

Hlavní sponzor 19. sjezdu Polské asociace epidemiologických sester ve městě Wisła.

Vydavatel a sponzor „Magazínu operační sestry“ (od roku 2016 dodnes). Jsou v něm publikovány články o hygieně na operačním sále, která zabraňuje chirurgickým infekcím, v jejichž případě může být hlavním zdrojem infekcí samotný pacient (endogenní zdroj) nebo personál operačního sálu.

Partner a sponzor akce „Celé Polsko se učí zachraňovat“ pořádané v Základní škole č. 5 v Krakově pod záštitou Velkého orchestru sváteční pomoci (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy), která spočívá v překonání rekordu v počtu osob současně provádějících kardiopulmonální resuscitaci.

Sponzor Polské asociace epidemiologických sester. Naplňujeme statutární cíle asociace utvářející veřejné mínění zaměřené mj. na rozvoj epidemiologického ošetřovatelství, definování vzdělávacích standardů, propagaci účinných řešení v oblasti prevence nemocničních infekcí a boje proti nim, integrace životního prostředí, iniciování vědeckých a výzkumných prací z oblasti hygieny a epidemiologie.

Boj s COVID-19

Od počátku pandemie jsme se zapojili do boje s COVID-19. Již jsme darovali téměř 2 milionu diagnostických rukavic a 50 tisíc. masky a 3 tis. obvazy do více než 60 polských institucí.

Žádosti o podporu formou daru nebo sponzorství:

Vyplněné žádosti zasílejte prosím na:

[email protected]

 

Korespondenční adresa:

Mercator Medical S.A., Dział Marketingu Komunikacyjnego
ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

 

UPOZORNĚNÍ! Posuzovány budou výhradně žádosti podané na formulářích stažených ze stránek www.mercatormedical.eu.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.