Zemědělská a potravinářská výroba

Masný průmysl, zpracování ryb, sektor ovoce a zeleniny, mlékárenský průmysl, cukrářská výroba, výroba nápojů, výroba mražených potravin

Zásady hygieny a bezpečnosti práce

Odvětví zpracování potravin vyžaduje nejvyšší úroveň hygieny. Kontakt s potravinami znamená obrovskou odpovědnost zaměstnanců. Na hygieně rukou zaměstnanců závisí epidemická situace značné části obyvatelstva. Proto musíme pamatovat na to, že naše ruce jsou nejčastější cestou přenosu všech mikroorganismů. Správným způsobem, jak předcházet infekcím a nákazám, je dodržování odpovídajících hygienických standardů a také používání správně zvolených jednorázových rukavic.

Čemu je třeba věnovat pozornost?

Používání rukavic je jednou z metod, jak omezit přenos mikroorganismů. Dobře zvolené rukavice chrání uživatele, ale také zvyšují pracovní komfort – nejen co se týče přizpůsobivosti ruce, ale také pocitu bezpečí, jaký přináší pohodlný a atestovaný výrobek. Správný pracovní nástroj je zárukou dobře provedené práce.

Symbol Food Contact Material

V případě styku s potravinami je třeba ověřit, zda jsou rukavice označeny symbolem Food Contact Material a tedy schváleny pro styk s potravinami. Důležité také je, aby rukavice používané při zpracování potravin byly texturované, což zaručuje pevný úchop – i v mokrém, mastném či vlhkém prostředí.

Hlavní pravidla bezpečnosti a hygieny práce
  • Používejte výhradně jednorázové rukavice – po sundání je vyhoďte!

  • Z hygienických důvodů používejte pro každý úkon jednorázové rukavice.

  • Použité rukavice nedezinfikujte – je to zakázáno!

  • Zvolte materiál rukavic odpovídající prováděným úkonům – zjistěte si bariérovou schopnost materiálu.

  • Před nasazením rukavic a po jejich sundání proveďte pokaždé dezinfekci rukou; bude-li k tomu důvod, ruce si umyjte.

  • Během práce nepoužívejte rukavice ve styku s osobními předměty (např. mobilním telefonem), které jsou zdrojem bakterií.

  • Při provádění prací, kdy může dojít k mechanickému poranění rukou, používejte rukavice vyrobené ze silnějšího materiálu.

  • Pokud se při práci rukavice mechanicky poškodí, je nutné je sundat a nasadit si nový pár rukavic.

  • Volte správnou velikost i materiál rukavic pro Vaše ruce.

Materiał

Materiál

Materiál, z něhož jsou rukavice vyrobeny, je obzvlášť důležitý v případě sektoru zemědělské a potravinářské výroby, protože se zde při práci používají nejrůznější nástroje, které mohou porušit stěnu rukavic. Při používání nástrojů je třeba dbát na to, aby materiál byl dostatečně silný a odolný.

Zvolit obor
Masný průmysl Masný průmysl
Zpracování ovoce a zeleniny Zpracování ovoce a zeleniny
Zpracování ryb Zpracování ryb
Mlékárenský průmysl Mlékárenský průmysl
Cukrárna Cukrárna
Výroba nápojů Výroba nápojů
Výroba mražených potravin Výroba mražených potravin

Výrobky zdravotnického segmentu

Seznamte se s rukavicemi a s výrobky pro osobní ochranu určenými k použití v sektoru zemědělské a potravinářské výroby!

Typ oboru:
Práce
Základní nabídka
Rozšířená nabídka
  Žádné oblíbené výrobky
Porovnejte nyní   Zavřít