Ochrana zdraví

Sektor zdravotnictví vyžaduje nejvyšší úroveň hygieny. Udržování zvýšené čistoty je základem pro bezpečnost pacientů i zdravotnického personálu. Nezapomeňte, že ruce jsou nejčastější cestou přenosu mikroorganismů. Správným způsobem, jak předcházet infekcím a nákazám, je dodržování odpovídajících hygienických standardů a používání správně zvolených rukavic pro jednorázové použití.

NEZAPOMEŇTE – ZÁKLADNÍ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE

Rukavice nemohou nahradit dezinfekci rukou, protože ne v každé situaci tvoří nepropustnou bariéru pro mikroorganismy.

Při některých lékařských výkonech se doporučuje používat dva páry rukavic nebo výrobky se speciálními vlastnostmi, které minimalizují riziko šíření bakterií a virů a také ochrání zdravotnický personál.

Ve zvláštních případech je důležitá také odolnost vůči průniku toxických látek materiálem rukavic. Nezapomeňte, že bariérová schopnost se postupem mechanického opotřebení materiálu snižuje, proto se během některých výkonů doporučuje rukavice v pravidelných intervalech měnit.

Ochranné rukavice určené pro sektor zdravotnictví by měly vyhovovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a směrnicím 93/42/EHS a 2007/47/ES.

Při všech lékařských výkonech je nutné dodržovat následující zásady.
 • Jeden (minimálně) pár rukavic = jeden výkon.
 • Používejte výhradně jednorázové rukavice – po sundání je vyhoďte!
 • Z hygienických důvodů používejte pro každý úkon jednorázové rukavice.
 • Použité rukavice nedezinfikujte – je to zakázáno!
 • Při provádění výkonů s vysokým rizikem infekce používejte dva páry rukavic.
 • Zvolte materiál rukavic odpovídající prováděným úkonům – zjistěte si bariérovou schopnost materiálu.
 • Před nasazením rukavic a po jejich sundání proveďte pokaždé dezinfekci rukou; bude-li k tomu důvod, ruce si umyjte.
 • Během práce nepoužívejte rukavice při kontaktu s osobními předměty (např. mobilním telefonem), které jsou zdrojem bakterií.
 • Při provádění úkonů, u kterých je vysoce pravděpodobné, že dojde k mechanickému poškození, používejte rukavice vyrobené ze silnějšího materiálu.
 • Pokud se při práci rukavice mechanicky poškodí, je nutné je sundat a nasadit si nový pár rukavic.
 • Volte správnou velikost i materiál rukavic pro Vaše ruce.
Materiał

Materiál

Materiál, z něhož jsou rukavice vyrobeny, je důležitý zejména v případě sektoru zdravotnictví, protože při mnoha výkonech se používají nástroje, které mohou materiál mechanicky poškodit. Při provádění dlouhých a složitých výkonů je třeba pravidelně kontrolovat stav rukavic a v případě potřeby – vyměnit je. Poškození, které vznikne v materiálu, může být mikro prasklinou neviditelnou pouhým okem, proto musí zdravotnický personál zachovat nejvyšší míru ostražitosti.

Navíc je v případě práce se silnými chemikáliemi třeba zvolit výrobek s odpovídající nízkou úrovní průniku materiálem. Při provádění vysoce riskantních výkonů se doporučuje používat dva páry rukavic. Je třeba si také zjistit, pro jakou oblast použití se rukavice doporučují – práce ve vhodných rukavicích zajišťuje bezpečnost a uživatelský komfort, nesnižuje dotykovou citlivost a zaručuje účinnou ochrannou bariéru pro pacienty i personál. Vzhledem k nezbytnosti vykonávání pohybů s vysokou přesností se doporučuje používat rukavice o velikosti, která se co nejpřesněji přizpůsobí rukám. Dále je vhodné si zjistit, jaký mají rukavice ukazatel AQL, který stanoví počet mikro děr v materiálu – čím je jeho hodnota nižší, tím vyšší úroveň bezpečnosti rukavice zajišťují – maximální hodnota u zdravotnických rukavic činí 1,5.

Zvolit obor
Příklad nemocničního oddělení Příklad nemocničního oddělení
Oddělení dětská, neonatologická, péče o dítě Oddělení dětská, neonatologická, péče o dítě
Lékařská ordinace, poradna specialisty Lékařská ordinace, poradna specialisty
Nemocniční oddělení urgentního příjmu (URGENT) Nemocniční oddělení urgentního příjmu (URGENT)
Izolační prostor Izolační prostor
Endoskopické pracoviště Endoskopické pracoviště
Příklad operačního sálu Příklad operačního sálu
Porodní sál Porodní sál
JIP, pooperační pokoje JIP, pooperační pokoje
Vaskulární diagnostika a intervenční radiologie Vaskulární diagnostika a intervenční radiologie
Cytostatické pracoviště, Pracoviště nukleární medicíny Cytostatické pracoviště, Pracoviště nukleární medicíny
Nemocniční lékárna Nemocniční lékárna
Pracoviště laboratorní diagnostiky Pracoviště laboratorní diagnostiky
Oddělení centrální sterilizace Oddělení centrální sterilizace
Oddělení nemocniční hygieny Oddělení nemocniční hygieny
Endoskopie Endoskopie
Laryngologie Laryngologie
Urologie Urologie
Gynekologie Gynekologie
Lékařská ordinace Lékařská ordinace
Stomatologie Stomatologie
Ortopedie i artroskopie Ortopedie i artroskopie
Oční ordinace Oční ordinace
Lékárna Lékárna
Estetická medicína Estetická medicína
Dům sociálních služeb, pečovatelské a léčebné zařízení, hospic Dům sociálních služeb, pečovatelské a léčebné zařízení, hospic
Veterinářství Veterinářství
Veterinářství – Premedikace, špinavé výkony: holení, mytí, čištění, výplach Veterinářství – Premedikace, špinavé výkony: holení, mytí, čištění, výplach
Veterinářství – Postup u infekčních nemocí, epidemiologického ohrožení Veterinářství – Postup u infekčních nemocí, epidemiologického ohrožení
Veterinářství – Sterilní činnosti Veterinářství – Sterilní činnosti
Zdravotnická laboratoř Zdravotnická laboratoř

Jednorázové rukavice v sektoru zdravotnictví

Seznamte se s rukavicemi a s výrobky pro osobní ochranu, které ochrání Vaše zdraví!

Typ oboru:
Práce
Základní nabídka
Rozšířená nabídka
  Žádné oblíbené výrobky
Porovnejte nyní   Zavřít