HoReCa&Cleaning

Při úklidu, vaření a pokojové péči používáme naše ruce jako pracovní nástroje, proto je důležité se o ně správně starat. Čisticí prostředky, práce ve vlhkém prostředí či kontakt s nečistotami mohou jemnou kůži poškodit. Z tohoto důvodu je třeba se chránit pomocí správně zvolených výrobků pro osobní ochranu.

Proč jsou rukavice tak důležité?

Při práci v sektoru HoReCa – především ve zpřísněném hygienickém režimu – je nutné používat ochranné rukavice uzpůsobené pro pracovní podmínky v hotelu, při úklidu a obsluze zákazníka.

Každá profese v sektoru HoReCa se vyznačuje jinými pracovními podmínkami. U každé z nich platí jiné zásady BOZP, jejichž účelem je zajistit bezpečnost pracovníkům i zákazníkům.

V případě častého kontaktu s nežádoucími látkami se pokožka rukou může vysušovat a mít sklony k alergii. Abychom tomu zabránili, musíme používat vhodné jednorázové rukavice.

Pamatujte na níže vyjmenovaná základní pravidla.
 • Jeden (minimálně) pár rukavic = jeden výkon.

 • Používejte výhradně jednorázové rukavice – po sundání je vyhoďte!

 • Z hygienických důvodů používejte pro každý úkon jednorázové rukavice.

 • Použité rukavice nedezinfikujte – je to zakázáno!

 • Při provádění výkonů s vysokým rizikem infekce používejte dva páry rukavic.

 • Zvolte materiál rukavic odpovídající prováděným úkonům – zjistěte si bariérovou schopnost materiálu.

 • Před nasazením rukavic a po jejich sundání proveďte pokaždé dezinfekci rukou; bude-li k tomu důvod, ruce si umyjte.

 • Během práce nepoužívejte rukavice ve styku s osobními předměty (např. mobilním telefonem), které jsou zdrojem bakterií.

 • Při provádění prací, u kterých je vysoce pravděpodobné, že dojde k poškození rukou, používejte rukavice vyrobené ze silnějšího materiálu.

 • Pokud se při práci rukavice mechanicky poškodí, je nutné je sundat a nasadit si nový pár rukavic.

 • Volte správnou velikost i materiál rukavic pro Vaše ruce.

Zvolit obor
Hotely Hotely
Restaurace Restaurace
Catering Catering
Soukromý úklid Soukromý úklid

Rukavice v sektoru HoReCa

Seznamte se s rukavicemi a s výrobky pro osobní ochranu v sektoru HoReCa a cleaning!

Typ oboru:
Práce
Základní nabídka
Rozšířená nabídka
  Žádné oblíbené výrobky
Porovnejte nyní   Zavřít